Otvorenie sezóny 2015

Dňa 2. 5. 2015 sme slávnostne začali sezónu na rybníkoch OZ Bôrik. Zrána počasie ukázalo svoju nepríjemnú stránku - pršalo a pofukoval vietor. Keď sme sa o 9.00 h začali schádzať, nevypadalo to na veľmi prívetivý deň. Ale karta sa obrátila a mrholenie ustalo - o 11.00 h sme slávnostne za zvukov hymny združenia spievanej zúčastnenými pri hudobnom sprievode vztýčli vlajku združenia. Následne začali preteky v rybolove pre jemnejšiu časť členstva - naše partnerky dostali možnosť ukázať svoju zručnosť.
ulovok1.jpg, 73kB Priebežne pokračovala aj ďalšia príjemná stránka akcie - upevňovanie priateľských vzťahov medzi členmi vzájomnými návštevami na stanovištiach za podpory ochutnávok špecialít a ovocných dobrôt v tekutej forme. Halászlé, ktoré bolo k dispozícii bolo vynikajúce. O 14.30 h preteky ženskej časti osadenstva skončili a boli vyhlásené výsledky. Na prvom mieste sa umiestnila p. Smatanová, za ňou skončili p. Štálniková, p. Kremlová, p. Kubíčková, p. Schniererová a p. Janovcová. Gastronomickú časť podujatia zastrešil p. Gross jr., ktorý pripravil vynikajúci guláš - Lubko vďaka:) Celá akcia sa niesla v príjemnom priateľskom duchu a touto cestou ďakujeme všetkým zúčastenným ako aj organizačnému tímu za úspešný priebeh akcie.
Petrov zdar:)